Funkcijos

Serve Professionals sistemos privalumai
Odontologijos klinikoms
Klinikoms ir estetinės medicinos įstaigoms
Veterinarijos klinikoms
Grožio centrams ir kirpykloms
Sporto centrams
SPA ir masažo centrams
Reabilitacijos centrams
Autoservisų paslaugoms
Patalpų valymo paslaugoms

Užsakymų registravimo kalendorius

Paslaugų užsakymo kalendorius pagal filialus / specialistus.
Kabinetų / įrangos užimtumo kalendorius ir kontrolė.
Paslaugų registracija internetu 24/7.
Spalvinės užsakymų būsenų ir darbo grafikų žymos.
Darbo valandų užpildymas laukiančiųjų užsakymais.
Atšauktų užsakymų perkėlimas, nedarbo priežasčių žymėjimas.
Susirašinėjimas tarp darbuotojų.
Duomenų apie klientus apsaugos įrankiai.
Tvarkaraščių formavimas.
Kalbos pasirinkimas (lietuvių, anglų, rusų).

Paslaugų užsakymai

Užsakymų tvarkymas kalendoriuje „Drag & Drop“ principu („Temp ir paleisk“).
Spalvinės užsakymų žymos pagal vykdymo ir apmokėjimo būseną.
Paslaugų diferencijavimas pagal trukmę / apimtis,  filialus, specialistus, jų kvalifikaciją.
Paslaugų paketai, pertraukos,  patalpų/ įrangos priskyrimas, kaštų nustatymai.
Sparčiosios žymos (užsakymas internetu, naujas klientas, trūksta duomenų, gimtadienis, yra pastaba, yra spec. informacija, yra TLK kompensacija).
Ateities paslaugų klientui rekomendacijos.
Užsakymų būsenų, trukmės, kainų ir nuolaidų kontrolė.
Greitas užsakymo įvedimas, tvirtinimas, detali peržiūra, visų kliento užsakymų kalendoriuje identifikavimas.
Greita paieška: būsimi klientų užsakymai, apsilankymų ir pastabos.

SMS

Priminimai prieš užsakymą.
Periodiniai priminimai.
Gimtadienio sveikinimai.
Reklama / informacija / apklausa.
Darbuotojams: artimiausios darbo dienos darbotvarkė pagal valandas.
Vadovui: einamosios dienos pajamos ir įplaukos.
Sutikimų siųsti SMS nustatymai.

Kliento kortelė

Bendra klientų duomenų bazė visiems įmonės filialams.
Kliento užsakymų istorija pagal filialus, darbuotojus, užsakymų būsenas.
Personalizuoti nustatymai: nuolaidos, SMS, rinkodaros žymos.
Kliento anketos ir kitų dokumentų eksportavimas/ spausdinimas.
Asmens sveikatos istorija (elektroninė/ spausdinta).
Kliento atstovo kontaktai.
Specialūs sveikatos įrašai.
Dantų formulė - pokyčių istorija.
Gydytojų įrašai (f025/a).
Gydytojo siuntimai / išrašai (f027/a).
Mokinio sveikatos pažymėjimas (f027-1/a II).
Receptai.
Nuotraukos, įvairūs dokumentai.
Klientų duomenų bazės importavimas / eksportavimas.

Teisės

Autorizuoti prisijungimai su PIN kodu.
Teisių valdyti sistemą priskyrimas pagal pareigas, filialus.
Funkcija „Matyti tik savo užsakymų registravimo kalendorių“.
Darbo laiko pradžios ir pabaigos kontrolė.
Nedarbo priežasčių kūrimas.
Darbo tvarkaraščio spausdinimas su pastabomis.
Komunikacija tarp darbuotojų sistemoje, asmeniniai ir grupiniai "Pop-Up" priminimai.

Sutartys | Gydymo protokolų šablonų kūrimas

Sutartys, sutikimai, informaciniai pranešimai, A4 / A5 dokumentai.
Šablonų kūrimo įrankiai gydytojo įrašams.

Gydymo plano sudarymas

Gydymo plano sąmata, pastabos.
Suplanuotų paslaugų registravimas kalendoriuje.
Sąmatų istorija gydymo alternatyvoms.
Įvairios spausdinimo formos

TLK kompensacijų administravimas

Teritorinių ligonių kasų kompensuojamų lėšų apskaita ir likučių kontrolė.
Užbaigtų ir vykdomų gydymų paslaugų ataskaita.

Sąsaja su Esveikata.lt

Duomenų teikimas į ESPBI IS:
- Apsilankymai,
- E025 Gydytojo įrašai,
- E027 Įšrašai / Siuntimai ir jų atsakymai,
- E027-1 II d. Moksleivių sveikatos pažymėjimai,
- Receptai (ruošiama).
Pasirašymas per ±2 sek. el. spaudu / Smart ID/ mob. parašu.* 
Dokumentų paketo pasirašymas (el. spaudu).*
Automatiniai siuntimų juodraščiai.
Paciento istorija, greita peržiūra.
Paruoštų, pateiktų, pasirašytų dokumentų ataskaita.

* Per UAB Dokobit, atskira sutartis ir kainos, susipažinkite prieš sąsajos su Esveikata įsigijimą, plačiau sales@dokobit.com.

Ataskaitos

Klientų lankomumo ataskaita.
Išsiųstų ir gautų SMS žinučių ataskaitos.
Užsakymų ir registratūros veiklos ataskaita.
Klientų grįžtamumo ataskaita.
Darbo laiko apskaita (planai / nedarbas / atliktų paslaugų trukmė, tabelis).
Pajamų ir įplaukų ataskaita.
Nuolaidų ir lojalumo programos ataskaita.
Avansinių įmokų (dovanų kuponų, abonimentų, avansinių mokėjimų) ataskaita.
Skolų ataskaita.
Darbo užmokesčio ataskaita.
Darbo priemonių apskaita.

Prekių sandėlis

Mažmeninė ir didmeninė prekyba FIFO principu.
Prekių pardavimo kainų lygiai, nuolaidų ir antkainių sistema.
Paslaugų sąsaja su prekių sandėliu savikainų kūrimui. 
Darbuotojų motyvavimo programa, skatinanti prekių pardavimus.
Dokumentai pagal filialus, sandėlius (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).
Pardavimo dokumentų siuntimas el. paštu.
Darbo priemonių išdavimo darbuotojams kontrolė.
Prekių užsakymai iš tiekėjų el. paštu, ribinio kiekio kontrolė.
Prekių inventorizacija.

Kasa

Sąsaja su Empirija, UAB kasos įranga.
Kasos operacijos atliekamos pačioje sistemoje.
Mokėjimai grynais, kortele, vardinių ir nevardinių avansinių įmokų/ dovanų kuponų, abonementų naudojimas. Užskaitos bankiniu pavedimu.
Pajamų ir išlaidų orderiai.
Ataskaitos pagal kasos aparatus, filialus, mokėjimo būdą.
Prekių rekomendavimo žymėjimas.

Sąsaja su buhalterine programa "Rivilė"

Duomenų eksportas pagal darbuotojus / filialus ir sandėlius:
- pardavimai (pajamos, įplaukos, klientai);
- prekių judėjimo dokumentai (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).

Filialų valdymas

Bendra duomenų bazė neribotam filialų skaičiui.
Atskiri registracijų kalendoriai, filialų veiklos ataskaitos.

Užsakymų registravimo kalendorius

Paslaugų užsakymo kalendorius pagal specialistus ir filialus.
Kabinetų / įrangos užimtumo kalendorius ir kontrolė.
Paslaugų registracija internetu 24/7.
Spalvinės užsakymų būsenų ir darbo grafikų žymos.
Darbo valandų užpildymas laukiančiųjų užsakymais.
Atšauktų užsakymų perkėlimas, nedarbo priežasčių žymėjimas.
Susirašinėjimas tarp darbuotojų.
Duomenų apie klientus apsaugos įrankiai.
Tvarkaraščių formavimas.
Kalbos pasirinkimas (lietuvių, anglų, rusų).

Paslaugų užsakymai

Užsakymų tvarkymas kalendoriuje „Drag & Drop“ principu („Temp ir paleisk“).
Spalvinės užsakymų žymos pagal vykdymo ir apmokėjimo būseną.
Paslaugų diferencijavimas pagal trukmę / apimtis,  filialus, specialistus, jų kvalifikaciją.
Paslaugų paketai, pertraukos,  patalpų/ įrangos priskyrimas, kaštų nustatymai.
Sparčiosios žymos  (naujas klientas, trūksta duomenų, gimtadienis, yra pastaba, yra spec. informacija, yra TLK kompensacija).
Užsakymų būsenų, trukmės, kainų ir nuolaidų kontrolė.
Greitas užsakymo įvedimas, tvirtinimas, detali peržiūra, visų kliento užsakymų kalendoriuje identifikavimas.
Greita paieška: būsimi klientų užsakymai, apsilankymų ir pastabos.

SMS

Priminimai prieš užsakymą.
Periodiniai priminimai.
Gimtadienio sveikinimai.
Reklama / informacija / apklausa.
Darbuotojams: artimiausios darbo dienos darbotvarkė pagal valandas.
Vadovui: einamosios dienos pajamos ir įplaukos.
Sutikimų siųsti SMS nustatymai.

Kliento kortelė

Bendra klientų duomenų bazė visiems įmonės filialams.
Konfidencialių kortelių kūrimas.
Kliento užsakymų istorija pagal filialus, darbuotojus, užsakymų būsenas.
Personalizuoti nustatymai: nuolaidos, SMS, rinkodaros žymos.
Kliento anketos ir kitų dokumentų eksportavimas/ spausdinimas.
Asmens sveikatos istorija (elektroninė/ spausdinta).
Kliento atstovo kontaktai.
Specialūs sveikatos įrašai.
Gydytojų įrašai (f025/a).
Gydytojo siuntimai / išrašai (f027/a).
Mokinio pažymėjimai (f027-1/a I, II).
Receptai.
Nuotraukos, įvairūs dokumentai.
Klientų duomenų bazės importavimas / eksportavimas.

Teisės

Autorizuoti prisijungimai su PIN kodu.
Teisių valdyti sistemą priskyrimas pagal pareigas, filialus.
Funkcija „Matyti tik savo užsakymų registravimo kalendorių“.
Darbo laiko pradžios ir pabaigos kontrolė.
Nedarbo priežasčių kūrimas.
Darbo tvarkaraščio spausdinimas su pastabomis.
Komunikacija tarp darbuotojų sistemoje, asmeniniai ir grupiniai "Pop-Up" priminimai.

Sutartys | Gydymo protokolų šablonų kūrimas

Sutartys, sutikimai, informaciniai pranešimai, A4 / A5 dokumentai.
Šablonų kūrimo įrankiai gydytojo įrašams.

Gydymo plano sudarymas

Gydymo plano sąmata, pastabos.
Suplanuotų paslaugų registravimas kalendoriuje.
Sąmatų istorija gydymo alternatyvoms.
Įvairios spausdinimo formos, eksportavimas  į planšetes elektroniniam parašui,  siuntimas el. paštu.

TLK kompensacijų administravimas

Teritorinių ligonių kasų kompensuojamų lėšų apskaita ir likučių kontrolė.
Užbaigtų ir vykdomų gydymų paslaugų ataskaita.

Sąsaja su Esveikata.lt

Duomenų teikimas į ESPBI IS:
- Apsilankymai,
- E025 Gydytojo įrašai,
- E027 Įšrašai / Siuntimai ir jų atsakymai,
- E027-1 II d. Moksleivių sveikatos pažymėjimai,
- Receptai (ruošiama).
Pasirašymas per ±2 sek. el. spaudu / Smart ID/ mob. parašu.*
Dokumentų paketo pasirašymas (el. spaudu).*
Automatiniai siuntimų juodraščiai.
Paciento istorija, greita peržiūra.
Paruoštų, pateiktų, pasirašytų dokumentų ataskaita.

* Per UAB Dokobit, atskira sutartis ir kainos, susipažinkite prieš sąsajos su Esveikata įsigijimą, plačiau sales@dokobit.com

Ataskaitos

Klientų lankomumo ataskaita.
Išsiųstų ir gautų SMS žinučių ataskaitos.
Užsakymų ir registratūros veiklos ataskaita.
Klientų grįžtamumo ataskaita.
Darbo laiko apskaita (planai / nedarbas / atliktų paslaugų trukmė, tabelis).
Pajamų ir įplaukų ataskaita.
Nuolaidų ir lojalumo programos ataskaita.
Avansinių įmokų (dovanų kuponų, abonimentų, avansinių mokėjimų) ataskaita.
Skolų ataskaita.
Darbo užmokesčio ataskaita.
Darbo priemonių apskaita.

Prekių sandėlis

Mažmeninė ir didmeninė prekyba FIFO principu.
Prekių pardavimo kainų lygiai, nuolaidų ir antkainių sistema.
Paslaugų sąsaja su prekių sandėliu savikainų kūrimui. 
Darbuotojų motyvavimo programa, skatinanti prekių pardavimus.
Dokumentai pagal filialus, sandėlius (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).
Pardavimo dokumentų siuntimas el. paštu.
Darbo priemonių išdavimo darbuotojams kontrolė.
Prekių užsakymai iš tiekėjų el. paštu, ribinio kiekio kontrolė.
Prekių inventorizacija.

Kasa

Sąsaja su Empirija, UAB kasos įranga.
Kasos operacijos atliekamos pačioje sistemoje.
Mokėjimai grynais, kortele, bankiniu pavedimu, avansinių įmokų/ dovanų kuponų naudojimas.
Pajamų ir išlaidų orderiai.
Ataskaitos pagal kasos aparatus, filialus, mokėjimo būdą.
Prekių rekomendavimo žymėjimas.

Sąsaja su buhalterine programa "Rivilė"

Duomenų eksportas pagal darbuotojus / filialus ir sandėlius:
- pardavimai (pajamos, įplaukos, klientai);
- prekių judėjimo dokumentai (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).

Filialų valdymas

Bendra duomenų bazė neribotam filialų skaičiui.
Atskiri registracijų kalendoriai, filialų veiklos ataskaitos.

Užsakymų registravimo kalendorius

Paslaugų užsakymo kalendorius pagal specialistus ir filialus.
Kabinetų / įrangos užimtumo kalendorius ir kontrolė.
Paslaugų registracija internetu 24/7.
Spalvinės užsakymų būsenų ir darbo grafikų žymos.
Darbo valandų užpildymas laukiančiųjų užsakymais.
Atšauktų užsakymų perkėlimas, nedarbo priežasčių žymėjimas.
Susirašinėjimas tarp darbuotojų.
Duomenų apie klientus apsaugos įrankiai.
Tvarkaraščių formavimas.
Kalbos pasirinkimas (lietuvių, anglų, rusų).

Paslaugų užsakymai

Užsakymų tvarkymas kalendoriuje „Drag & Drop“ principu („Temp ir paleisk“).
Spalvinės užsakymų žymos pagal vykdymo ir apmokėjimo būseną.
Paslaugų diferencijavimas pagal trukmę / apimtis,  filialus, specialistus, jų kvalifikaciją.
Paslaugų paketai, pertraukos,  patalpų/ įrangos priskyrimas, kaštų nustatymai.
Sparčiosios žymos  (naujas klientas, trūksta duomenų, gimtadienis, yra pastaba, yra spec. informacija).
Užsakymų būsenų, trukmės, kainų ir nuolaidų kontrolė.
Greitas užsakymo įvedimas, tvirtinimas, detali peržiūra, visų kliento užsakymų kalendoriuje identifikavimas.
Greita paieška: būsimi klientų užsakymai, apsilankymų ir pastabos.

SMS

Priminimai prieš užsakymą.
Periodiniai priminimai.
Gimtadienio sveikinimai.
Reklama / informacija / apklausa.
Darbuotojams: artimiausios darbo dienos darbotvarkė pagal valandas.
Vadovui: einamosios dienos pajamos ir įplaukos.
Sutikimų siųsti SMS nustatymai.

Kliento kortelė

Bendra klientų duomenų bazė visiems įmonės filialams.
Kliento užsakymų istorija pagal filialus, darbuotojus, užsakymų būsenas.
Personalizuoti nustatymai: nuolaidos, SMS, rinkodaros žymos.
Kliento anketos ir kitų dokumentų eksportavimas/ spausdinimas.
Gydymo ir receptų istorija, pastabos.
Nuotraukos, įvairūs dokumentai.
Klientų duomenų bazės importavimas / eksportavimas.

Teisės

Autorizuoti prisijungimai su PIN kodu.
Teisių valdyti sistemą priskyrimas pagal pareigas, filialus.
Funkcija „Matyti tik savo užsakymų registravimo kalendorių“.
Darbo laiko pradžios ir pabaigos kontrolė.
Nedarbo priežasčių kūrimas.
Darbo tvarkaraščio spausdinimas su pastabomis.
Komunikacija tarp darbuotojų sistemoje, asmeniniai ir grupiniai "Pop-Up" priminimai.

Dokumentų formų kūrimas

Sutartys, sutikimai, informaciniai ir kiti A4 / A5 dokumentai.

Ataskaitos

Klientų lankomumo ataskaita.
Išsiųstų ir gautų SMS žinučių ataskaitos.
Užsakymų ir registratūros veiklos ataskaita.
Klientų grįžtamumo ataskaita.
Darbo laiko apskaita (planai / nedarbas / atliktų paslaugų trukmė, tabelis).
Pajamų ir įplaukų ataskaita.
Nuolaidų ir lojalumo programos ataskaita.
Avansinių įmokų (dovanų kuponų, abonimentų, avansinių mokėjimų) ataskaita.
Skolų ataskaita.
Darbo užmokesčio ataskaita.
Darbo priemonių apskaita.

Prekių sandėlis

Mažmeninė ir didmeninė prekyba FIFO principu.
Prekių pardavimo kainų lygiai, nuolaidų ir antkainių sistema.
Paslaugų sąsaja su prekių sandėliu savikainų kūrimui. 
Darbuotojų motyvavimo programa, skatinanti prekių pardavimus.
Dokumentai pagal filialus, sandėlius (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).
Pardavimo dokumentų siuntimas el. paštu.
Darbo priemonių išdavimo darbuotojams kontrolė.
Prekių užsakymai iš tiekėjų el. paštu, ribinio kiekio kontrolė.
Prekių inventorizacija.

Kasa

Sąsaja su Empirija, UAB kasos įranga.
Kasos operacijos atliekamos pačioje sistemoje.
Mokėjimai grynais, kortele, bankiniu pavedimu, avansinių įmokų/ dovanų kuponų naudojimas.
Pajamų ir išlaidų orderiai.
Ataskaitos pagal kasos aparatus, filialus, mokėjimo būdą.
Prekių rekomendavimo žymėjimas.

Sąsaja su buhalterine programa "Rivilė"

Duomenų eksportas pagal darbuotojus / filialus ir sandėlius:
- pardavimai (pajamos, įplaukos, klientai);
- prekių judėjimo dokumentai (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).

Filialų valdymas

Bendra duomenų bazė neribotam filialų skaičiui.
Atskiri registracijų kalendoriai, filialų veiklos ataskaitos.

Užsakymų registravimo kalendorius

Paslaugų užsakymo kalendorius pagal specialistus ir filialus.
Kabinetų / įrangos užimtumo kalendorius ir kontrolė.
Paslaugų registracija internetu 24/7.
Spalvinės užsakymų būsenų ir darbo grafikų žymos.
Darbo valandų užpildymas laukiančiųjų užsakymais.
Atšauktų užsakymų perkėlimas, nedarbo priežasčių žymėjimas.
Susirašinėjimas tarp darbuotojų.
Duomenų apie klientus apsaugos įrankiai.
Tvarkaraščių formavimas.
Kalbos pasirinkimas (lietuvių, anglų, rusų).

Paslaugų užsakymai

Užsakymų tvarkymas kalendoriuje „Drag & Drop“ principu („Temp ir paleisk“).
Spalvinės užsakymų žymos pagal vykdymo ir apmokėjimo būseną.
Paslaugų diferencijavimas pagal trukmę / apimtis,  filialus, specialistus, jų kvalifikaciją.
Paslaugų paketai, pertraukos,  patalpų/ įrangos priskyrimas, kaštų nustatymai.
Sparčiosios žymos  (naujas klientas, trūksta duomenų, gimtadienis, yra pastaba, yra spec. informacija).
Užsakymų būsenų, trukmės, kainų ir nuolaidų kontrolė.
Greitas užsakymo įvedimas, tvirtinimas, detali peržiūra, visų kliento užsakymų kalendoriuje identifikavimas.
Greita paieška: būsimi klientų užsakymai, apsilankymų ir pastabos.

SMS

Priminimai prieš užsakymą.
Periodiniai priminimai.
Gimtadienio sveikinimai.
Reklama / informacija / apklausa.
Darbuotojams: artimiausios darbo dienos darbotvarkė pagal valandas.
Vadovui: einamosios dienos pajamos ir įplaukos.
Sutikimų siųsti SMS nustatymai.

Kliento kortelė

Bendra klientų duomenų bazė visiems įmonės filialams.
Kliento užsakymų istorija pagal filialus, darbuotojus, užsakymų būsenas.
Personalizuoti nustatymai: nuolaidos, SMS, rinkodaros žymos.
Veido injekcijų žemėlapis.
Kliento anketos ir kitų dokumentų eksportavimas/ spausdinimas.
Nuotraukos, įvairūs dokumentai.
Klientų duomenų bazės importavimas / eksportavimas.

Teisės

Autorizuoti prisijungimai su PIN kodu.
Teisių valdyti sistemą priskyrimas pagal pareigas, filialus.
Funkcija „Matyti tik savo užsakymų registravimo kalendorių“.
Darbo laiko pradžios ir pabaigos kontrolė.
Nedarbo priežasčių kūrimas.
Darbo tvarkaraščio spausdinimas su pastabomis.
Komunikacija tarp darbuotojų sistemoje, asmeniniai ir grupiniai "Pop-Up" priminimai.

Sutartys

Sutartys, sutikimai, informaciniai pranešimai, A4 / A5 dokumentai.

Ataskaitos

Klientų lankomumo ataskaita.
Išsiųstų ir gautų SMS žinučių ataskaitos.
Užsakymų ir registratūros veiklos ataskaita.
Klientų grįžtamumo ataskaita.
Darbo laiko apskaita (planai / nedarbas / atliktų paslaugų trukmė, tabelis).
Pajamų ir įplaukų ataskaita.
Nuolaidų ir lojalumo programos ataskaita.
Avansinių įmokų (dovanų kuponų, abonimentų, avansinių mokėjimų) ataskaita.
Skolų ataskaita.
Darbo užmokesčio ataskaita.
Darbo priemonių apskaita.

Prekių sandėlis

Mažmeninė ir didmeninė prekyba FIFO principu.
Prekių pardavimo kainų lygiai, nuolaidų ir antkainių sistema.
Paslaugų sąsaja su prekių sandėliu savikainų kūrimui. 
Darbuotojų motyvavimo programa, skatinanti prekių pardavimus.
Dokumentai pagal filialus, sandėlius (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).
Pardavimo dokumentų siuntimas el. paštu.
Darbo priemonių išdavimo darbuotojams kontrolė.
Prekių užsakymai iš tiekėjų el. paštu, ribinio kiekio kontrolė.
Prekių inventorizacija.

Kasa

Sąsaja su Empirija, UAB kasos įranga.
Kasos operacijos atliekamos pačioje sistemoje.
Mokėjimai grynais, kortele, bankiniu pavedimu, avansinių įmokų/ dovanų kuponų naudojimas.
Pajamų ir išlaidų orderiai.
Ataskaitos pagal kasos aparatus, filialus, mokėjimo būdą.
Prekių rekomendavimo žymėjimas.

Sąsaja su buhalterine programa "Rivilė"

Duomenų eksportas pagal darbuotojus / filialus ir sandėlius:
- pardavimai (pajamos, įplaukos, klientai);
- prekių judėjimo dokumentai (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).

Filialų valdymas

Bendra duomenų bazė neribotam filialų skaičiui.
Atskiri registracijų kalendoriai, filialų veiklos ataskaitos.

Užsakymų registravimo kalendorius

Paslaugų užsakymo kalendorius pagal specialistus ir filialus.
Kabinetų / įrangos užimtumo kalendorius ir kontrolė.
Paslaugų registracija internetu 24/7.
Spalvinės užsakymų būsenų ir darbo grafikų žymos.
Darbo valandų užpildymas laukiančiųjų užsakymais.
Atšauktų užsakymų perkėlimas, nedarbo priežasčių žymėjimas.
Susirašinėjimas tarp darbuotojų.
Duomenų apie klientus apsaugos įrankiai.
Tvarkaraščių formavimas.
Kalbos pasirinkimas (lietuvių, anglų, rusų).

Paslaugų užsakymai

Užsakymų tvarkymas kalendoriuje „Drag & Drop“ principu („Temp ir paleisk“).
Spalvinės užsakymų žymos pagal vykdymo ir apmokėjimo būseną.
Paslaugų diferencijavimas pagal trukmę / apimtis,  filialus, specialistus, jų kvalifikaciją.
Paslaugų paketai, pertraukos,  patalpų/ įrangos priskyrimas, kaštų nustatymai.
Sparčiosios žymos  (naujas klientas, trūksta duomenų, gimtadienis, yra pastaba, yra spec. informacija).
Užsakymų būsenų, trukmės, kainų ir nuolaidų kontrolė.
Greitas užsakymo įvedimas, tvirtinimas, detali peržiūra, visų kliento užsakymų kalendoriuje identifikavimas.
Greita paieška: būsimi klientų užsakymai, apsilankymų ir pastabos.

SMS

Priminimai prieš užsakymą.
Periodiniai priminimai.
Gimtadienio sveikinimai.
Reklama / informacija / apklausa.
Darbuotojams: artimiausios darbo dienos darbotvarkė pagal valandas.
Vadovui: einamosios dienos pajamos ir įplaukos.
Sutikimų siųsti SMS nustatymai.

Kliento kortelė

Bendra klientų duomenų bazė visiems įmonės filialams.
Kliento užsakymų istorija pagal filialus, darbuotojus, užsakymų būsenas.
Personalizuoti nustatymai: nuolaidos, SMS, rinkodaros žymos.
Kliento anketos ir kitų dokumentų eksportavimas/ spausdinimas.
Nuotraukos, įvairūs dokumentai.
Klientų duomenų bazės importavimas / eksportavimas.

Teisės

Autorizuoti prisijungimai su PIN kodu.
Teisių valdyti sistemą priskyrimas pagal pareigas, filialus.
Funkcija „Matyti tik savo užsakymų registravimo kalendorių“.
Darbo laiko pradžios ir pabaigos kontrolė.
Nedarbo priežasčių kūrimas.
Darbo tvarkaraščio spausdinimas su pastabomis.
Komunikacija tarp darbuotojų sistemoje, asmeniniai ir grupiniai "Pop-Up" priminimai.

Ataskaitos

Klientų lankomumo ataskaita.
Išsiųstų ir gautų SMS žinučių ataskaitos.
Užsakymų ir registratūros veiklos ataskaita.
Klientų grįžtamumo ataskaita.
Darbo laiko apskaita (planai / nedarbas / atliktų paslaugų trukmė, tabelis).
Pajamų ir įplaukų ataskaita.
Nuolaidų ir lojalumo programos ataskaita.
Avansinių įmokų (dovanų kuponų, abonimentų, avansinių mokėjimų) ataskaita.
Skolų ataskaita.
Darbo užmokesčio ataskaita.
Darbo priemonių apskaita.

Prekių sandėlis

Mažmeninė ir didmeninė prekyba FIFO principu.
Prekių pardavimo kainų lygiai, nuolaidų ir antkainių sistema.
Paslaugų sąsaja su prekių sandėliu savikainų kūrimui. 
Darbuotojų motyvavimo programa, skatinanti prekių pardavimus.
Dokumentai pagal filialus, sandėlius (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).
Pardavimo dokumentų siuntimas el. paštu.
Darbo priemonių išdavimo darbuotojams kontrolė.
Prekių užsakymai iš tiekėjų el. paštu, ribinio kiekio kontrolė.
Prekių inventorizacija.

Kasa

Sąsaja su Empirija, UAB kasos įranga.
Kasos operacijos atliekamos pačioje sistemoje.
Mokėjimai grynais, kortele, bankiniu pavedimu, avansinių įmokų/ dovanų kuponų naudojimas.
Pajamų ir išlaidų orderiai.
Ataskaitos pagal kasos aparatus, filialus, mokėjimo būdą.
Prekių rekomendavimo žymėjimas.

Sąsaja su buhalterine programa "Rivilė"

Duomenų eksportas pagal darbuotojus / filialus ir sandėlius:
- pardavimai (pajamos, įplaukos, klientai);
- prekių judėjimo dokumentai (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).

Filialų valdymas

Bendra duomenų bazė neribotam filialų skaičiui.
Atskiri registracijų kalendoriai, filialų veiklos ataskaitos.

Užsakymų registravimo kalendorius

Paslaugų užsakymo kalendorius pagal specialistus ir filialus.
Kabinetų / įrangos užimtumo kalendorius ir kontrolė.
Paslaugų registracija internetu 24/7.
Spalvinės užsakymų būsenų ir darbo grafikų žymos.
Darbo valandų užpildymas laukiančiųjų užsakymais.
Atšauktų užsakymų perkėlimas, nedarbo priežasčių žymėjimas.
Susirašinėjimas tarp darbuotojų.
Duomenų apie klientus apsaugos įrankiai.
Tvarkaraščių formavimas.
Kalbos pasirinkimas (lietuvių, anglų, rusų).

Paslaugų užsakymai

Užsakymų tvarkymas kalendoriuje „Drag & Drop“ principu („Temp ir paleisk“).
Spalvinės užsakymų žymos pagal vykdymo ir apmokėjimo būseną.
Paslaugų diferencijavimas pagal trukmę / apimtis,  filialus, specialistus, jų kvalifikaciją.
Paslaugų paketai, pertraukos,  patalpų/ įrangos priskyrimas, kaštų nustatymai.
Sparčiosios žymos  (naujas klientas, trūksta duomenų, gimtadienis, yra pastaba, yra spec. informacija).
Užsakymų būsenų, trukmės, kainų ir nuolaidų kontrolė.
Greitas užsakymo įvedimas, tvirtinimas, detali peržiūra, visų kliento užsakymų kalendoriuje identifikavimas.
Greita paieška: būsimi klientų užsakymai, apsilankymų ir pastabos.

SMS

Priminimai prieš užsakymą.
Periodiniai priminimai.
Gimtadienio sveikinimai.
Reklama / informacija / apklausa.
Darbuotojams: artimiausios darbo dienos darbotvarkė pagal valandas.
Vadovui: einamosios dienos pajamos ir įplaukos.
Sutikimų siųsti SMS nustatymai.

Kliento kortelė

Bendra klientų duomenų bazė visiems įmonės filialams.
Konfidencialių kortelių kūrimas.
Kliento užsakymų istorija pagal filialus, darbuotojus, užsakymų būsenas.
Personalizuoti nustatymai: nuolaidos, SMS, rinkodaros žymos.
Veido injekcijų žemėlapis.
Kliento anketos ir kitų dokumentų eksportavimas/ spausdinimas.
Nuotraukos, įvairūs dokumentai.
Klientų duomenų bazės importavimas / eksportavimas.

Teisės

Autorizuoti prisijungimai su PIN kodu.
Teisių valdyti sistemą priskyrimas pagal pareigas, filialus.
Funkcija „Matyti tik savo užsakymų registravimo kalendorių“.
Darbo laiko pradžios ir pabaigos kontrolė.
Nedarbo priežasčių kūrimas.
Darbo tvarkaraščio spausdinimas su pastabomis.
Komunikacija tarp darbuotojų sistemoje, asmeniniai ir grupiniai "Pop-Up" priminimai.

Sutartys

Sutartys, sutikimai, informaciniai pranešimai, A4 / A5 dokumentai.

Ataskaitos

Klientų lankomumo ataskaita.
Išsiųstų ir gautų SMS žinučių ataskaitos.
Užsakymų ir registratūros veiklos ataskaita.
Klientų grįžtamumo ataskaita.
Darbo laiko apskaita (planai / nedarbas / atliktų paslaugų trukmė, tabelis).
Pajamų ir įplaukų ataskaita.
Nuolaidų ir lojalumo programos ataskaita.
Avansinių įmokų (dovanų kuponų, abonimentų, avansinių mokėjimų) ataskaita.
Skolų ataskaita.
Darbo užmokesčio ataskaita.
Darbo priemonių apskaita.

Prekių sandėlis

Mažmeninė ir didmeninė prekyba FIFO principu.
Prekių pardavimo kainų lygiai, nuolaidų ir antkainių sistema.
Paslaugų sąsaja su prekių sandėliu savikainų kūrimui. 
Darbuotojų motyvavimo programa, skatinanti prekių pardavimus.
Dokumentai pagal filialus, sandėlius (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).
Pardavimo dokumentų siuntimas el. paštu.
Darbo priemonių išdavimo darbuotojams kontrolė.
Prekių užsakymai iš tiekėjų el. paštu, ribinio kiekio kontrolė.
Prekių inventorizacija.

Kasa

Sąsaja su Empirija, UAB kasos įranga.
Kasos operacijos atliekamos pačioje sistemoje.
Mokėjimai grynais, kortele, bankiniu pavedimu, avansinių įmokų/ dovanų kuponų naudojimas.
Pajamų ir išlaidų orderiai.
Ataskaitos pagal kasos aparatus, filialus, mokėjimo būdą.
Prekių rekomendavimo žymėjimas.

Sąsaja su buhalterine programa "Rivilė"

Duomenų eksportas pagal darbuotojus / filialus ir sandėlius:
- pardavimai (pajamos, įplaukos, klientai);
- prekių judėjimo dokumentai (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).

Filialų valdymas

Bendra duomenų bazė neribotam filialų skaičiui.
Atskiri registracijų kalendoriai, filialų veiklos ataskaitos.

Užsakymų registravimo kalendorius

Paslaugų užsakymo kalendorius pagal specialistus ir filialus.
Kabinetų / įrangos užimtumo kalendorius ir kontrolė.
Paslaugų registracija internetu 24/7.
Spalvinės užsakymų būsenų ir darbo grafikų žymos.
Darbo valandų užpildymas laukiančiųjų užsakymais.
Atšauktų užsakymų perkėlimas, nedarbo priežasčių žymėjimas.
Susirašinėjimas tarp darbuotojų.
Duomenų apie klientus apsaugos įrankiai.
Tvarkaraščių formavimas.
Kalbos pasirinkimas (lietuvių, anglų, rusų).

Paslaugų užsakymai

Užsakymų tvarkymas kalendoriuje „Drag & Drop“ principu („Temp ir paleisk“).
Spalvinės užsakymų žymos pagal vykdymo ir apmokėjimo būseną.
Paslaugų diferencijavimas pagal trukmę / apimtis,  filialus, specialistus, jų kvalifikaciją.
Paslaugų paketai, pertraukos,  patalpų/ įrangos priskyrimas, kaštų nustatymai.
Sparčiosios žymos  (naujas klientas, trūksta duomenų, gimtadienis, yra pastaba, yra spec. informacija, yra TLK kompensacija).
Užsakymų būsenų, trukmės, kainų ir nuolaidų kontrolė.
Greitas užsakymo įvedimas, tvirtinimas, detali peržiūra, visų kliento užsakymų kalendoriuje identifikavimas.
Greita paieška: būsimi klientų užsakymai, apsilankymų ir pastabos.

SMS

Priminimai prieš užsakymą.
Periodiniai priminimai.
Gimtadienio sveikinimai.
Reklama / informacija / apklausa.
Darbuotojams: artimiausios darbo dienos darbotvarkė pagal valandas.
Vadovui: einamosios dienos pajamos ir įplaukos.
Sutikimų siųsti SMS nustatymai.

Kliento kortelė

Bendra klientų duomenų bazė visiems įmonės filialams.
Konfidencialių kortelių kūrimas.
Kliento užsakymų istorija pagal filialus, darbuotojus, užsakymų būsenas.
Personalizuoti nustatymai: nuolaidos, SMS, rinkodaros žymos.
Kliento anketos ir kitų dokumentų eksportavimas/ spausdinimas.
Asmens sveikatos istorija (elektroninė/ spausdinta).
Kliento atstovo kontaktai.
Specialūs sveikatos įrašai.
Gydytojų įrašai (f025/a).
Gydytojo siuntimai / išrašai (f027/a).
Mokinio pažymėjimai (f027-1/a I, II).
Receptai.
Nuotraukos, įvairūs dokumentai.
Klientų duomenų bazės importavimas / eksportavimas.

Teisės

Autorizuoti prisijungimai su PIN kodu.
Teisių valdyti sistemą priskyrimas pagal pareigas, filialus.
Funkcija „Matyti tik savo užsakymų registravimo kalendorių“.
Darbo laiko pradžios ir pabaigos kontrolė.
Nedarbo priežasčių kūrimas.
Darbo tvarkaraščio spausdinimas su pastabomis.
Komunikacija tarp darbuotojų sistemoje, asmeniniai ir grupiniai "Pop-Up" priminimai.

Sutartys | Gydymo protokolų šablonų kūrimas

Sutartys, sutikimai, informaciniai pranešimai, A4 / A5 dokumentai.
Šablonų kūrimo įrankiai gydytojo įrašams.

TLK kompensacijų administravimas

Teritorinių ligonių kasų kompensuojamų lėšų apskaita ir likučių kontrolė.
Užbaigtų ir vykdomų gydymų paslaugų ataskaita.

Ataskaitos

Klientų lankomumo ataskaita.
Išsiųstų ir gautų SMS žinučių ataskaitos.
Užsakymų ir registratūros veiklos ataskaita.
Klientų grįžtamumo ataskaita.
Darbo laiko apskaita (planai / nedarbas / atliktų paslaugų trukmė, tabelis).
Pajamų ir įplaukų ataskaita.
Nuolaidų ir lojalumo programos ataskaita.
Avansinių įmokų (dovanų kuponų, abonimentų, avansinių mokėjimų) ataskaita.
Skolų ataskaita.
Darbo užmokesčio ataskaita.
Darbo priemonių apskaita.

Prekių sandėlis

Mažmeninė ir didmeninė prekyba FIFO principu.
Prekių pardavimo kainų lygiai, nuolaidų ir antkainių sistema.
Paslaugų sąsaja su prekių sandėliu savikainų kūrimui. 
Darbuotojų motyvavimo programa, skatinanti prekių pardavimus.
Dokumentai pagal filialus, sandėlius (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).
Pardavimo dokumentų siuntimas el. paštu.
Darbo priemonių išdavimo darbuotojams kontrolė.
Prekių užsakymai iš tiekėjų el. paštu, ribinio kiekio kontrolė.
Prekių inventorizacija.

Kasa

Sąsaja su Empirija, UAB kasos įranga.
Kasos operacijos atliekamos pačioje sistemoje.
Mokėjimai grynais, kortele, bankiniu pavedimu, avansinių įmokų/ dovanų kuponų naudojimas.
Pajamų ir išlaidų orderiai.
Ataskaitos pagal kasos aparatus, filialus, mokėjimo būdą.
Prekių rekomendavimo žymėjimas.

Sąsaja su buhalterine programa "Rivilė"

Duomenų eksportas pagal darbuotojus / filialus ir sandėlius:
- pardavimai (pajamos, įplaukos, klientai);
- prekių judėjimo dokumentai (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).

Filialų valdymas

Bendra duomenų bazė neribotam filialų skaičiui.
Atskiri registracijų kalendoriai, filialų veiklos ataskaitos.

Užsakymų registravimo kalendorius

Paslaugų užsakymo kalendorius pagal specialistus ir filialus.
Kabinetų / įrangos užimtumo kalendorius ir kontrolė.
Paslaugų registracija internetu 24/7.
Spalvinės užsakymų būsenų ir darbo grafikų žymos.
Darbo valandų užpildymas laukiančiųjų užsakymais.
Atšauktų užsakymų perkėlimas, nedarbo priežasčių žymėjimas.
Susirašinėjimas tarp darbuotojų.
Duomenų apie klientus apsaugos įrankiai.
Tvarkaraščių formavimas.
Kalbos pasirinkimas (lietuvių, anglų, rusų).

Paslaugų užsakymai

Užsakymų tvarkymas kalendoriuje „Drag & Drop“ principu („Temp ir paleisk“).
Spalvinės užsakymų žymos pagal vykdymo ir apmokėjimo būseną.
Paslaugų diferencijavimas pagal trukmę / apimtis,  filialus, specialistus, jų kvalifikaciją.
Paslaugų paketai, pertraukos,  patalpų/ įrangos priskyrimas, kaštų nustatymai.
Sparčiosios žymos  (naujas klientas, trūksta duomenų, yra pastaba, yra spec. informacija).
Užsakymų būsenų, trukmės, kainų ir nuolaidų kontrolė.
Greitas užsakymo įvedimas, tvirtinimas, detali peržiūra, visų kliento užsakymų kalendoriuje identifikavimas.
Greita paieška: būsimi klientų užsakymai, apsilankymų ir pastabos.

SMS

Priminimai prieš užsakymą.
Periodiniai priminimai.
Reklama / informacija / apklausa.
Vadovui: einamosios dienos pajamos ir įplaukos.
Sutikimų siųsti SMS nustatymai.

Kliento kortelė

Bendra klientų duomenų bazė visiems įmonės filialams.
Kliento užsakymų istorija pagal filialus, darbuotojus, užsakymų būsenas.
Personalizuoti nustatymai: nuolaidos, SMS, rinkodaros žymos.
Klientų duomenų bazės importavimas / eksportavimas.

Teisės

Autorizuoti prisijungimai su PIN kodu.
Teisių valdyti sistemą priskyrimas pagal pareigas, filialus.
Funkcija „Matyti tik savo užsakymų registravimo kalendorių“.
Darbo laiko pradžios ir pabaigos kontrolė.
Nedarbo priežasčių kūrimas.
Darbo tvarkaraščio spausdinimas su pastabomis.
Komunikacija tarp darbuotojų sistemoje, asmeniniai ir grupiniai "Pop-Up" priminimai.

Ataskaitos

Klientų lankomumo ataskaita.
Išsiųstų ir gautų SMS žinučių ataskaitos.
Užsakymų ir registratūros veiklos ataskaita.
Klientų grįžtamumo ataskaita.
Darbo laiko apskaita (planai / nedarbas / atliktų paslaugų trukmė, tabelis).
Pajamų ir įplaukų ataskaita.
Nuolaidų ir lojalumo programos ataskaita.
Avansinių įmokų (dovanų kuponų, abonimentų, avansinių mokėjimų) ataskaita.
Skolų ataskaita.
Darbo užmokesčio ataskaita.
Darbo priemonių apskaita.

Prekių sandėlis

Mažmeninė ir didmeninė prekyba FIFO principu.
Prekių pardavimo kainų lygiai, nuolaidų ir antkainių sistema.
Paslaugų sąsaja su prekių sandėliu savikainų kūrimui. 
Darbuotojų motyvavimo programa, skatinanti prekių pardavimus.
Dokumentai pagal filialus, sandėlius (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).
Pardavimo dokumentų siuntimas el. paštu.
Darbo priemonių išdavimo darbuotojams kontrolė.
Prekių užsakymai iš tiekėjų el. paštu, ribinio kiekio kontrolė.
Prekių inventorizacija.

Kasa

Sąsaja su Empirija, UAB kasos įranga.
Kasos operacijos atliekamos pačioje sistemoje.
Mokėjimai grynais, kortele, bankiniu pavedimu, avansinių įmokų/ dovanų kuponų naudojimas.
Pajamų ir išlaidų orderiai.
Ataskaitos pagal kasos aparatus, filialus, mokėjimo būdą.
Prekių rekomendavimo žymėjimas.

Sąsaja su buhalterine programa "Rivilė"

Duomenų eksportas pagal darbuotojus / filialus ir sandėlius:
- pardavimai (pajamos, įplaukos, klientai);
- prekių judėjimo dokumentai (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).

Filialų valdymas

Bendra duomenų bazė neribotam filialų skaičiui.
Atskiri registracijų kalendoriai, filialų veiklos ataskaitos.

Užsakymų registravimo kalendorius

Paslaugų užsakymo kalendorius pagal specialistus ir filialus.
Kabinetų / įrangos užimtumo kalendorius ir kontrolė.
Paslaugų registracija internetu 24/7.
Spalvinės užsakymų būsenų ir darbo grafikų žymos.
Darbo valandų užpildymas laukiančiųjų užsakymais.
Atšauktų užsakymų perkėlimas, nedarbo priežasčių žymėjimas.
Susirašinėjimas tarp darbuotojų.
Duomenų apie klientus apsaugos įrankiai.
Tvarkaraščių formavimas.
Kalbos pasirinkimas (lietuvių, anglų, rusų).

Paslaugų užsakymai

Užsakymų tvarkymas kalendoriuje „Drag & Drop“ principu („Temp ir paleisk“).
Spalvinės užsakymų žymos pagal vykdymo ir apmokėjimo būseną.
Paslaugų diferencijavimas pagal trukmę / apimtis,  filialus, specialistus, jų kvalifikaciją.
Paslaugų paketai, pertraukos,  patalpų/ įrangos priskyrimas, kaštų nustatymai.
Sparčiosios žymos  (naujas klientas, trūksta duomenų, yra pastaba, yra spec. informacija).
Užsakymų būsenų, trukmės, kainų ir nuolaidų kontrolė.
Greitas užsakymo įvedimas, tvirtinimas, detali peržiūra, visų kliento užsakymų kalendoriuje identifikavimas.
Greita paieška: būsimi klientų užsakymai, apsilankymų ir pastabos.

SMS

Priminimai prieš užsakymą.
Reklama / informacija / apklausa.
Vadovui: einamosios dienos pajamos ir įplaukos.
Sutikimų siųsti SMS nustatymai.

Kliento kortelė

Bendra klientų duomenų bazė visiems įmonės filialams.
Kliento užsakymų istorija pagal filialus, darbuotojus, užsakymų būsenas.
Personalizuoti nustatymai: nuolaidos, SMS, rinkodaros žymos.
Klientų duomenų bazės importavimas / eksportavimas.

Teisės

Autorizuoti prisijungimai su PIN kodu.
Teisių valdyti sistemą priskyrimas pagal pareigas, filialus.
Funkcija „Matyti tik savo užsakymų registravimo kalendorių“.
Darbo laiko pradžios ir pabaigos kontrolė.
Nedarbo priežasčių kūrimas.
Darbo tvarkaraščio spausdinimas su pastabomis.
Komunikacija tarp darbuotojų sistemoje, asmeniniai ir grupiniai "Pop-Up" priminimai.

Ataskaitos

Klientų lankomumo ataskaita.
Išsiųstų ir gautų SMS žinučių ataskaitos.
Užsakymų ir registratūros veiklos ataskaita.
Klientų grįžtamumo ataskaita.
Darbo laiko apskaita (planai / nedarbas / atliktų paslaugų trukmė, tabelis).
Pajamų ir įplaukų ataskaita.
Skolų ataskaita.
Darbo užmokesčio ataskaita.
Darbo priemonių apskaita.

Prekių sandėlis

Mažmeninė ir didmeninė prekyba FIFO principu.
Prekių pardavimo kainų lygiai, nuolaidų ir antkainių sistema.
Paslaugų sąsaja su prekių sandėliu savikainų kūrimui. 
Darbuotojų motyvavimo programa, skatinanti prekių pardavimus.
Dokumentai pagal filialus, sandėlius (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).
Pardavimo dokumentų siuntimas el. paštu.
Darbo priemonių išdavimo darbuotojams kontrolė.
Prekių užsakymai iš tiekėjų el. paštu, ribinio kiekio kontrolė.
Prekių inventorizacija.

Kasa

Sąsaja su Empirija, UAB kasos įranga.
Kasos operacijos atliekamos pačioje sistemoje.
Mokėjimai grynais, kortele, bankiniu pavedimu, avansinių įmokų/ dovanų kuponų naudojimas.
Pajamų ir išlaidų orderiai.
Ataskaitos pagal kasos aparatus, filialus, mokėjimo būdą.
Prekių rekomendavimo žymėjimas.

Sąsaja su buhalterine programa "Rivilė"

Duomenų eksportas pagal darbuotojus / filialus ir sandėlius:
- pardavimai (pajamos, įplaukos, klientai);
- prekių judėjimo dokumentai (pirkimai, grąžinimai, korekcijos, nurašymai).

Filialų valdymas

Bendra duomenų bazė neribotam filialų skaičiui.
Atskiri registracijų kalendoriai, filialų veiklos ataskaitos.

Privatumo politika

Mes naudojame slapukus, kurie užtikrina, kad Jums bus patogu naudotis tinklalapiu. Jei toliau naršysite mūsų tinklalapyje, tai tolygu Jūsų sutikimui su slapukų naudojimu. Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Įmonės partneriai, kurie teikia Įmonės interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

Daugiau informacijos paspaudus nuorodą: privatumo politika